Hva gjør jeg dersom jeg har bestilt time, men har mistet tilgangen til kontoen min?


Hvis du har bestilt en time, har du fortsatt denne timen selv om du ikke har tilgang til kontoen din.

For å finne tidspunktet for timen, kan du søke i innboksen din etter e-poster fra adressen noreply@udi.no eller noreply-spn@udi.no. Da vil du finne en e-post som bekrefter tidspunktet for timen. Du vil også finne en e-post med der listen over dokumentene du skal ha med på timen.

Hvis du allerede har levert søknadsdokumentene dine, har det ikke betydning for søknaden din at du ikke lenger har tilgang til brukerkontoen. UDI sender all nødvendig korrespondanse til deg på Digipost eller per brevpost. 

Hvis du ikke lenger har tilgang til brukerkontoen du søkte fra, og du trenger time hos politiet for å bestille oppholdskort etter at UDI/politiet har fattet vedtak i saken din, må du kontakte politiet for å bestille time. (eksternt nettsted)

Ta kontakt med UDIs brukerstøtte på chat eller e-post hvis du fortsatt opplever problemer.