Hvem skal bestille time hos politiet?


Alle som søker fra Norge og har sendt en søknad elektronisk skal også bestille time elektronisk ved å logge inn her.   

Dette gjelder de aller fleste.

Noen søknader er det derimot bare mulig å fylle ut på papir. Hvis du har sendt en papirsøknad til UDI og derfor ikke har en elektronisk sak, må du kontakte politiet der du bor (eksternt nettsted) direkte for å bestille time. 

Disse søknadene kan du kun fylle ut på papirskjema: