Hvordan kan jeg vise overfor andre offentlige kontorer og arbeidsgiveren min at jeg har registrert søknad i tide og fortsatt har lovlig opphold?


Du kan dokumentere dette overfor offentlige kontorer eller arbeidsgiver ved å vise oppholdskortet ditt og vedtaket ditt sammen med kvitteringen på mottatt søknad på nett. 

Oppholdskortet ditt viser datoen oppholdstillatelsen din utløper. Kvitteringens referansenummer viser tidspunktet for når søknaden ble registrert. Nummerets første fire siffer viser året søknaden ble registrert. De neste fire sifrene viser datoen (ÅÅÅÅMMDD). For eksempel viser kvitteringsnummer som begynner med 20200815 at søknaden ble registrert den 15. august 2020.

Hvordan kan du finne kvitteringen på registrert søknad på nett? 
For å se kvitteringen må du 
logge inn, gå til oversikten over dine søknader, finne den relevante søknaden og trykke på "Gå til søknad".

Du skal ikke kontakte UDI for å få bekreftelse
UDI ser ikke når du har registrert søknaden på nett i våre datasystemer. Vi har dermed ikke mulighet til å bekrefte at du har de samme rettighetene som den nåværende tillatelsen din gir. Du må følge beskrivelsen over for å dokumentere lovlig opphold inntil du får time hos politiet.