Tvangsekteskap og barneekteskap er straffbart


  • Det er straffbart å gifte seg med noen som er under 16 år når ekteskapet inngås.
  • Det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er under 16 år.
  • Det er straffbart å tvinge eller presse noen til å gifte seg. 
  • Hvis noen gifter seg mot sin vilje etter å ha blitt utsatt for press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold uavhengig av alder, er det et tvangsekteskap.
  • Den som tvinger noen inn i et ekteskap, risikerer fengselsstraff i inntil seks år. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan bli utvist fra Norge.
  • Hvis du har blitt tvangsgiftet kan du få skilsmisse uten separasjon. Du kan også søke om at ekteskapet kan gjøres ugyldig. Dette må du søke om innen seks måneder etter at du ble fri fra tvangen, og senest fem år etter at du ble gift. Hvis ekteskapet gjøres ugyldig, blir du registrert som ugift etterpå, og ikke som skilt.