Borger av et EU/EØS-land


Hva betyr det å bli utvist?

  • Hvis du blir utvist får du et innreiseforbud. Du kan ikke være i Norge så lenge innreiseforbudet ditt gjelder. 
  • Innreiseforbudet ditt kan gjelde for to år, fem år, ti år eller for alltid.
  • Hvis du oppholder deg i Norge regnes innreiseforbudet fra den datoen du forlater Norge. Hvis du befinner deg utenfor Norge, regnes det fra datoen som står i vedtaket. 

Grunner til å bli utvist

Du kan bli utvist hvis: 

  • du har brutt norsk lov, og 
  • du er en alvorlig trussel mot offentlig orden og rikets sikkerhet

 Hvilke hensyn tas i utvisningssaker? 

Når UDI vurderer om du skal utvises, og hvor lenge innreiseforbudet ditt skal vare, vurderer vi hvor alvorlig lovbruddet var, og hvor inngripende en utvisning vil være i livet ditt.

UDI vil vurdere om du likevel ikke skal utvises, eller om du skal få et kortere innreiseforbud, hvis du 

Kan du komme tilbake til Norge etter en utvisning?

  • Du kan komme tilbake til Norge når innreiseforbudet ditt har gått ut. 
  • Hvis du ønsker å komme tilbake til Norge på besøk, eller for å bo her, før innreiseforbudet ditt har gått ut, må du søke om opphevelse av innreiseforbudet.