Ventetid for å få permanent oppholdstillatelse for straffedømte og de som har fått bøter


Hvis du er blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du i noen tilfeller vente lenger på å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Hvem må ikke vente

Du må ikke vente lenger på å få permanent oppholdstillatelse hvis du:

 • har fått parkeringsbot
 • har fått et forenklet forelegg
 • har vært i konfliktrådet
 • har vært mistenkt eller tiltalt i en straffesak, og saken har blitt henlagt eller du har fått påtaleunnlatelse
 • har fått bøter og det er mer enn 2 år siden dommen eller 2 år siden du fikk boten
 • har fått en betinget dom for mer enn 5 år siden
 • er blitt dømt til ubetinget fengsel i inntil seks måneder og det er mer enn 5 år siden du enten ble løslatt på prøve eller var ferdig med å gjennomføre straffen
 • er blitt dømt til ubetinget fengsel i mer enn seks måneder og det er mer enn 10 år siden du enten ble løslatt på prøve eller var ferdig med å gjennomføre straffen

Du må vente lenger på å få permanent oppholdstillatelse hvis du:

 • har fått bøter og forelegg og det er mindre enn 2 år siden du fikk dem
 • har fått fengselsstraff
 • har flere forelegg eller dommer
 • er dømt til tvungent psykisk helsevern
 • er under etterforskning av politiet, eller er tiltalt i en sak som ikke er avgjort enda

Har du ubetinget fengselsstraff eller forvaring?

Når du er dømt til ubetinget fengselsstraff eller forvaring, må du vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse. Botiden du må ha for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge, kommer i tillegg.

I denne tabellen kan du se hvor lenge du må vente (i tillegg til botid).

Ventetid ved ubetinget fengselsstraff eller forvaring
Fengselsstraff eller forvaringVentetid
Inntil 90 dager 2 år
Inntil 6 måneder 3 år
Inntil 1 år 4 år
Inntil 2 år 5 år
Inntil 3 år 6 år
Inntil 4 år 7 år
Inntil 30 år 33 år

Tiden du sitter i fengsel eller forvaring, eller soner en ungdomsstraff, teller ikke med i botiden du må ha i Norge for å få permanent oppholdstillatelse.

Har du fått bøter?

Når du har fått bøter, må du vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse. Botiden du må ha for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge, kommer i tillegg. I denne tabellen kan du se hvor lenge du må vente.

Ventetid ved bøter
Størrelse på botVentetid
Fra 1 krone til 3000 kroner 6 måneder
Fra 3001 kroner til 5000 kroner 1 år
Fra 5001 kroner 1-2 år

Hvis du får flere bøter, må du vente i maksimalt 2 år.

Har du betinget fengselsstraff?

Når du har fått en betinget fengselsstraff, må du vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse. Botiden du må ha for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge, kommer i tillegg. 

 • Hvis du er dømt til betinget fengselsstraff på inntil ett år, må du vente ett år ekstra.
 • Hvis du er dømt til betinget fengselsstraff i mer enn ett år, må du vente to år ekstra. Vanligvis vil du ikke få permanent oppholdstillatelse i den perioden dommen gjelder.

Er du dømt til tvungent psykisk helsevern?

Når du er blitt dømt til tvungent psykisk helsevern, må du vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse.

Etter at perioden med tvungent psykisk helsevern er avsluttet, må du tjene opp botid på ny

Er du dømt til samfunnsstraff?

Når du er blitt dømt til samfunnsstraff, må du vente lenger før du kan få permanent oppholdstillatelse. Botiden du må ha for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge, kommer i tillegg.

Hvis du er dømt til samfunnsstraff, må du tjene opp ett år med ekstra botid etter at du har utført samfunnsstraffen. Vanligvis vil du ikke få permanent oppholdstillatelse i den perioden du gjennomfører straffen. 

Er du siktet eller under etterforskning?

Hvis du er siktet eller blir etterforsket, får du ikke svar på søknaden din om permanent oppholdstillatelse før det er avgjort om du får straff. Du kan få fornyet oppholdstillatelsen din dersom du oppfyller vilkårene for fornyelse

Har du flere dommer eller bøter?

Hvis du har blitt dømt eller har fått bøter flere ganger, må du vente ekstra lenge på å få permanent oppholdstillatelse. Du får da lengre ventetid enn om det bare hadde vært ett straffbart forhold. 

Har du blitt dømt i utlandet?

Hvis du har blitt dømt eller fått bøter i utlandet, må du vente like lenge som om du hadde blitt dømt i Norge.

Det gjelder ikke hvis det du har blitt dømt for, ikke er straffbart i Norge.

Hvis du har fått strengere straff enn det du kunne ha fått i Norge, vil tiden du må vente bli beregnet ut fra den maksimale straffen du kunne ha fått i Norge.  

Fant du det du lette etter?