Andre typer saker


Oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet

Hvis du har søkt om selvstendig oppholdstillatelse fordi du har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din, vil du vanligvis få svar på søknaden innen 6 måneder.   

Oppholdstillatelse for medisinsk behandling

Hvis du har søkt om oppholdstillatelse for medisinsk behandling for borgere av land utenfor EU/EØS, vil du vanligvis få svar på søknaden innen 6 måneder.

Hvis du skal intervjues av ambassaden eller politiet, kan det ta lenger tid før du får svar på søknaden. Du vil få beskjed hvis du skal på intervju.  

Oppholdstillatelse for personer som hadde norsk mor eller far da de ble født

Hvis du har søkt om oppholdstillatelse for personer som hadde norsk mor eller far da de ble født, vil du vanligvis få svar på søknaden innen 12 måneder.  

Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge

Hvis du har søkt om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi du har særlig tilknytning til Norge (humanitært grunnlag), vil du vanligvis få svar på søknaden innen 13 måneder.  

Søknad om å få dekket utgifter til advokat eller andre nødvendige utgifter du har hatt i forbindelse med en klage 

Du vil vanligvis få svar på søknaden din innen 6 måneder.

Klage på avslag på søknad om D-visum 

I dag tar det normalt 7 måneder fra UDI mottar klagen din til vi tar en avgjørelse. Hvor lenge du må vente kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om du har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

23. mai 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang 

27. juni 2024

.