Kan ventetiden i saken min forandre seg?


I vår ventetidsguide finner du jevnlig oppdatert informasjon om ventetiden for din type søknad. Dette er den mest presise og best oppdaterte informasjonen vi har om ventetider i våre saker, og du vil ikke få annen informasjon om ventetider selv om du kontakter oss.

Det som står om ventetider i denne saken gjelder alle saker unntatt søknader om beskyttelse, som har en litt annen måte å informere om ventetider på.

Ventetiden du finner på våre nettsider regnes fra du har levert dokumentene til søknaden hos politiet i Norge eller på søknadssenter/ambassade i utlandet.

Perioden du må vente fra du registrerte søknaden til du møter opp og leverer dokumentene er ikke regnet med i ventetiden til UDI. Hvor lenge du må vente for å få time varierer, og på grunn av koronasituasjonen kan det være lang ventetid noen steder.

Ventetider hos politiet eller hos søknadssenter/ambassade

UDI kan ikke svare på spørsmål om ventetid og timebestilling hos politiet eller søknadssenter/ambassade.

Kan ventetiden endres på saken min?

Ja, det kan skje. De ventetidene vi oppgir forteller deg hva ventetiden er for de søknadene vi fatter vedtak i nå. Hvis det står at ventetiden er seks måneder, så betyr det at de sakene vi fatter vedtak i nå er cirka seks måneder gamle. Vi oppdaterer ventetidene hver måned.

Det skjer at vi må forandre ventetidene. Det kan for eksempel skyldes at vi har fått flere søknader enn forventet, eller at vi må endre prioriteringen av sakene. Når vi endrer ventetidene gjelder den nye ventetiden ikke bare for nye saker, men også for de søknadene som allerede er levert og som ligger i kø.

Så dersom du for eksempel søkte for tre måneder siden og ventetiden endres fra seks til syv måneder, så gjelder den nye ventetiden på syv måneder også for din sak. Vi anbefaler derfor at du sjekker på nettsiden vår om ventetiden er justert for din sakstype før du kontakter oss.  

Kan ventetiden bli lenger enn det UDI oppgir?

Ja, i noen saker må vi gjøre undersøkelser som gjør at saken tar lengre tid. Det kan for eksempel hende at vi må sende saken til politiet eller til en ambassade for å foreta et intervju, foreta en DNA-test, sjekke om et dokument er gyldig eller om opplysninger vi har fått fra deg som søker eller fra andre steder er korrekte.

Hvor lang tid politiet eller ambassaden bruker på å foreta intervju, ta opp DNA eller foreta andre undersøkelser, varierer fra sted til sted. Du kan finne informasjon om ventetider hos politiet på politiets nettside (eksternt nettsted), og om ventetider på ambassaden på ambassadens nettside (eksternt nettsted). UDI kan ikke svare på hvor lenge du må vente på undersøkelser som skal gjøres hos politiet eller hos ambassaden.

I noen saker må vi først fatte vedtak i saken til familiemedlemmet ditt før vi kan fatte vedtak i din sak. Hvis det er ting i saken til familiemedlemmet ditt som gjør at saken tar lang tid, kan det bety at også din sak tar lengre tid.

Dersom du har fått brev brev om at tillatelsen din kan bli tilbakekalt, kan dette gjøre at du må vente lenger enn vanlig på å få svar på andre søknader du har hos UDI. Her kan du lese om hva det betyr å miste en tillatelse.

Hvis saken din har tatt lengre tid enn det som er oppgitt som ventetid for din sakstype og du ikke har fått noe beskjed om dette, så kan du kontakte oss.