Tilbakekall av oppholdstillatelse eller statsborgerskap


Dersom du har fått brev om at tillatelsen din kan bli tilbakekalt, kan dette ha betydning for hvor lenge du må vente på å få svar på andre søknader du har hos UDI. Det kan også ha betydning for hvor lang tid det tar å behandle søknader fra dine nære familiemedlemmer. Du kan lese om hva det betyr å miste en tillatelse her