Presse Innsyn i enkeltsaker


På grunn av taushetsplikt kan UDI i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om enkeltsaker. Vi kan likevel gi ut informasjon hvis en søker velger å gi journalister innsynsrett i sin egen sak.

Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. UDI kan derfor i utgangspunktet verken gi ut informasjon eller kommentere enkeltsaker.

En søker kan imidlertid selv velge å gi en journalist rett til innsyn i sin egen sak. Ved å gi et slikt samtykke, vil man gi en journalist samme innsynsrett i sakens dokumenter som søkeren selv har.  

For å få innsynsrett må journalisten kontakte søker eller søkers representanter. Det er søker selv som må undertegne samtykkeskjemaet; det er ikke tilstrekkelig med samtykke fra referanseperson eller talsperson i Norge.

Som det fremgår av samtykkeskjemaet, gir søkeren med dette sitt samtykke til at personlige opplysninger kan bli publisert for offentligheten. Det er journalistens plikt å forsikre seg om at dette forholdet er kjent for søkeren. Et slik samtykke er gyldig i én måned, men søkeren kan trekke det tilbake når som helst.

Samtykkeskjemaet på norsk eller engelsk sendes på e-post til samtykke-presse@udi.no. Kopi av søkerens legitimasjon skal også legges ved.

Generelt samtykkeskjema

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (bokmål, pdf, 626 kB)

Erklæring om samtykke for fritak av teieplikt (nynorsk, pdf, 626 kB)

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (engelsk, pdf, 649 kB)

Samtykkeskjema for enslige mindreårige asylsøkere

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten i sakene til enslige mindreårige (bokmål, pdf, 630 kB)

Samtykkeerklæring for fritak av teieplikten i sakene til einslege mindreårige (nynorsk, pdf, 630 kB)

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten i sakene til enslige mindreårige (engelsk, pdf, 628 kB)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?