Presse Innsyn i enkeltsaker


UDI kommenterer gjerne enkeltsaker hvis en søker velger å gi en journalist innsyn i saken sin.

Sakene vi behandler, inneholder personinformasjon som er underlagt taushetsplikt. Den som har en sak til behandling hos oss, kan likevel gi en journalist samme innsyn i dokumentene som vedkommende selv har. 

For å gi en journalist innsyn, må personen som har en sak i UDI, fylle ut et samtykkeskjema (se lenker til skjema under). 

Vedkommende gir da samtykke til at personlige opplysninger kan bli publisert for offentligheten. Det er journalistens plikt å forsikre seg om at den som har signert, forstår hva samtykket innebærer. 

Et samtykke er gyldig i inntil én måned, og kan trekkes tilbake når som helst. 

Det er bare når vi har mottatt riktig utfylt skjema og kopi av søkerens ID-kort, at UDI er fritatt fra taushetsplikten og kan gi ut informasjon og kommentere den aktuelle saken. 

ID-kortet må ha bilde og underskrift. 

Samtykkeskjemaet sendes til samtykke-presse@udi.no, sammen med kopi av ID-kortet. 

Hvis personen er mindreårig, må også foresatte eller representant skrive under på samtykket og legge ved kopi av sitt ID-kort.

Generelt samtykkeskjema

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (bokmål, pdf, 626 kB)

Erklæring om samtykke for fritak av teieplikt (nynorsk, pdf, 626 kB)

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (engelsk, pdf, 649 kB)

Samtykkeskjema for enslige mindreårige asylsøkere

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten i sakene til enslige mindreårige (bokmål, pdf, 630 kB)

Samtykkeerklæring for fritak av teieplikten i sakene til einslege mindreårige (nynorsk, pdf, 630 kB)

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten i sakene til enslige mindreårige (engelsk, pdf, 628 kB)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?