Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (1)) Sjekkliste for fornyelse for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om fornyelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
 • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden. 
 • Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB) (www.udi.no/skjema). Du må fylle ut skjemaet på nytt. Du kan ikke bruke det samme arbeidstilbudskjemaet som sist gang du søkte.

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du levere en kopi av første side i tariffavtalen og kopi av siden med lønnssatser, der arbeidsgiveren har markert satsen som du er tilbudt.
 • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, må du levere dokumentasjon på at du er tilbudt en lønn som ikke er dårligere enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe, for eksempel lønnsstatistikk.
  • Hvis stillingen krever mastergrad og arbeidsgiveren din tilbyr deg lønn på minst 

   480 900 kroner i året før skatt

   , eller stillingen krever bachelorgrad og arbeidsgiveren din tilbyr deg lønn på minst 

   448 900 kr i året før skatt

   , trenger du ikke levere noe dokumentasjon. 

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide offshore

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver

Fra hver arbeidsgiver må du også legge ved UDIs arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB), fullstendig utfylt.

Hvis arbeidstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Se forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du skal jobbe for en bemanningsbedrift 

Se forklaringSkjul forklaring

I bekreftelsen må oppdragsgiveren (kunden) skrive

 • hvilken periode du skal utføre oppdraget hos dem,
 • angi antall timer per uke du skal jobbe hos dem, og
 • gi en detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene dine.

Oppdragsgiveren (kunden) må signere oppdragsbekreftelsen.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller gi arbeidsgiver eller en annen person i Norge lov til å følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: