Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-18) Sjekkliste for fornyelse for selvstendig næringsdrivende (med firma i Norge)


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Her skal du gi en oversikt over alle utgifter og inntekter du har hatt det siste året du har hatt oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende, og det skal gå fram hva du fikk i overskudd før skatt.

Se forklaringSkjul forklaring

Her skal du gi en oversikt over alle forventede utgifter og inntekter for det neste året, og det skal gå fram hva du forventer i overskudd før skatt.

Se forklaringSkjul forklaring

Du må legge ved de tre siste lønnslippene dine, et brev der du eventuelt forklarer hvorfor du fortsatt ønsker å arbeide som arbeidstaker og UDIs arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB), fullstendig utfylt

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du allerede har inngått kontrakter med kunder

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Se forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du også skal arbeide som arbeidstaker

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bare få tillatelse til også å arbeide som arbeidstaker hvis det er spesielle grunner til det. Det er derfor viktig at du forklarer hvorfor du ønsker å arbeide som arbeidstaker. 

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: