Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (2)) Sjekkliste for religiøs leder/lærer


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til lengre saksbehandlingstid eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Se forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen.

Se forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du tidligere har levert denne dokumentasjon til UDI, trenger du ikke levere den på nytt.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du ikke har fullført mastergrad innen religionen din eller i pedagogikk må du levere inn en forklaring på religionens/trosretningens eget, ikke-sekulære, system for utdanning av sine ledere og/eller lærere, hvis dette finnes.

Arbeidsgiveren din i Norge må forklare så konkret som mulig hvilken utdannelse og/eller praksis personer må ha for å kunne være leder og/eller lærer i denne religionen/trosretningen. Legg ved dokumentasjon på at du har slik utdannelse/praksis.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du leverer søknaden i Norge

Se forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver

Hvis arbeidstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Se forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller at arbeidsgiver eller en annen person skal kunne snakke med UDI på dine vegne 

Se forklaringSkjul forklaring

Fullmaktsskjema, pdf, 685 kB  (www.udi.no/skjema)

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Dato/sted:
Underskrift: