Arbeidssøker


Krav til søkeren

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

  • Du må ha en gyldig oppholdstillatelse for arbeidssøker.  Hvis du har en annen type oppholdstillatelse nå, må du levere en ny søknad om oppholdstillatelse for arbeidssøker, i stedet for å søke om fornyelse.
  • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.
Oppholdstillatelse for:Kan tillatelsen fornyes?
Faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap Ja, men du kan ha den i maksimalt seks måneder til sammen, så må du bo utenfor Norge i ett år før du kan søke om ny oppholdstillatelse for faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap.
Arbeidssøker som er nyutdannet eller forsker

Ja, men du kan ha den i maksimalt ett år til sammen.