Opplæring og forskning


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Arbeids- eller forskningssituasjonen din må fortsatt være den samme. 
  • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte første gang.  

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

  • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.
Oppholdstillatelse for: Kan tillatelsen fornyes?
Praktikant Nei
Forsker med egne midler Ja

 

Krav til de som har byttet arbeidsgiver eller forskningssted