Utvekslinger, kultur- og organisasjonsarbeid


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Arbeids- eller forskningssituasjonen din må fortsatt være den samme. 
  • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte første gang.  

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

  • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.
Oppholdstillatelse for: Kan tillatelsen fornyes?
Medarbeider i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon Ja, men du kan ha den i maksimalt fire år tilsammen
Kunstner, musiker eller artist Ja, men du kan ha den i maksimalt ett år av gangen, så må du bo utenfor Norge i tre måneder før du kan søke om ny oppholdstillatelse som musiker, kunster eller artist.
Deltaker fra Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) Ja, men du kan ha den i maksimalt fire år tilsammen
Unge voksne fra Australia eller Canada på arbeidsferie Ja, men du kan ha den i maksimalt to år tilsammen
Unge voksne fra Argentina, Japan eller New Zealand på arbeidsferie  Ja, men du kan ha den i maksimalt ett år tilsammen
Arbeidende gjest i landbruket Ja, men du kan ha en slik tillatelse i maksimalt tre måneder sammenhengede. Så må det gå minst tre måneder før du kan søke om en ny slik tillatelse.

Krav til de som har byttet arbeidsgiver