Utvekslinger, kultur- og organisasjonsarbeid


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Arbeids- eller forskningssituasjonen din må fortsatt være den samme. 
  • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte første gang.  

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

  • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.
Oppholdstillatelse for: Kan tillatelsen fornyes?
Medarbeider i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon Ja, men du kan ha den i maksimalt fire år til sammen.
Kunstner, musiker eller artist Ja, men du kan ha den i maksimalt ett år av gangen, så må du bo utenfor Norge i tre måneder før du kan søke om ny oppholdstillatelse som musiker, kunster eller artist.
Deltaker fra Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) Ja, men du kan ha den i maksimalt fire år til sammen.
Unge voksne fra Australia på arbeidsferie Ja, men du kan ha den i maksimalt to år til sammen.
Unge voksne fra Canada på arbeidsferie Ja, tillatelsen din kan fornyes dersom den har varighet på under ett år. Dersom du har hatt tillatelsen i ett år så kan den ikke fornyes. Du kan søke om en ny oppholdstillatelse for arbeidsferie, selv om du har hatt en slik tillatelse tidligere (du finner mer informasjon på siden der du søker). Du kan maksimalt få oppholdstillatelse for arbeidsferie for to år til sammen.
Unge voksne fra Argentina, Japan eller New Zealand på arbeidsferie  Ja, men du kan ha den i maksimalt ett år til sammen.
Arbeidende gjest i landbruket Ja, men du kan ha en slik tillatelse i maksimalt tre måneder sammenhengede. Så må det gå minst tre måneder før du kan søke om en ny slik tillatelse.

Krav til de som har byttet arbeidsgiver