Krav til å søke


Krav til å søke

Unntak til kravet om seks måneder i Norge

Hvis du ikke har oppholdt deg i Norge i til sammen seks måneder, kan du likevel få beholde det norske statsborgerskapet ditt, hvis du har en sterk tilknytning til Norge. Når UDI vurderer om du du har en sterk tilknytning, vil vi legge vekt på om du:

  • er bosatt i Norge nå, eller
  • ved en feil har fått et norsk pass som er gyldig lengre enn til du fyller 22 år

Når må du søke?

Du må søke før du fyller 22 år. Hvis du søker etter at du har fylt 22 år, kan vi likevel behandle søknaden din hvis du ikke kan bebreides for at fristen ikke ble overholdt, eller hvis det ville være urimelig at du mistet det norske statsborgerskapet ditt.

Hvis du fylte 22 år før 1. september 2006, gjelder det egne regler. Du finner informasjon om hvilke regler som gjaldt da du fylte 22 år, og hvordan du kan dokumentere at du beholdt ditt norske statsborgerskap på siden, Er jeg norsk statsborger?.

Søknader for barn under 18 år

Hvis du er under 18 år, må foreldrene dine søke på dine vegne. Begge foreldrene dine må undertegne søknaden, med mindre den ene har foreldreansvaret alene. En oppnevnt verge kan også sende en slik søknad. Hvis du har fylt 12 år, må du samtykke i søknaden.