Skal fornye Beholde norsk statsborgerskap (bibehold)


Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde statsborgerskapet.
  • Krav til å søke

behandlingstid

Saksbehandlingstider

Sjekk hvor lang tid UDI bruker på å behandle søknader om statsborgerskap.