Beskyttelse


Det er ingen bestemte krav for å fornye en oppholdstillatelse for beskyttelse. 

Du skal ikke betale gebyr for å søke.