Søke om å være i Norge lenger


Du kan bare få forlenget visumet ditt i helt spesielle tilfeller, for eksempel hvis du har blitt alvorlig syk, eller det har skjedd en naturkatastrofe.

Krav

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte om visumet.
  • Du kan ikke ha vært i Norge eller Schengenområdet i mer enn 90 dager.
  • Du må ha en spesiell og uventet grunn til å søke. Grunnen kan for eksempel være at du har vært i en ulykke, at et av dine nærmeste familiemedlemmer har blitt syk eller at forretningsmøtet du skal i har blitt utsatt. Dette må ha skjedd etter at du kom til Norge.