Du har blitt enke/enkemann


Hvis ektefellen eller samboeren din døde etter at du kom til Norge, har du rett til å få en ny oppholdstillatelse hvis du søker om det.

Krav

  • Du må ha fått familieinnvandring med din ektefelle eller samboer, som døde etter at du kom til Norge.