Krav til å fornye utlendingspass og reisebevis


Krav til å fornye utlendingspasset ditt eller reisebeviset ditt for flyktninger

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må ha samme type oppholdstillatelse som første gang du søkte om reisedokument, eller ha en permanent oppholdstillatelse.
  • Du kan vanligvis ikke ha besøkt hjemlandet ditt.
  • Det kan ikke ha skjedd noe som gjør at norske myndigheter nå tviler på identiteten din.
  • Du kan ikke være dømt for alvorlige forbrytelser.
  • Hvis du er under 18 år, må begge foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, søke for deg. Hvis barnevernet i Norge har omorg for deg, er det vanligvis de som må søke. Fosterforeldrene dine kan ikke søke.