Søknadsskjemaer for oppholdstillatelse for arbeid


For å komme fram til riktig søknadsskjema, fyll inn hvilket land du er statsborger i, og velg alternativet som beskriver din situasjon.
Informasjon

Søkeren er personen som skal arbeide i Norge.