Familiemedlem av diplomat eller NATO-personell


Hvis du er ektefelle, samboer eller barn av en diplomat eller NATO-personell, og ikke skal arbeide i Norge, trenger du ikke søke om oppholdstillatelse. 

Hvis du skal arbeide eller drive næringsvirksomhet i Norge, må du søke om en oppholdstillatelse som familiemedlem av diplomat eller NATO-personell.

Krav for å få oppholdstillatelse 

  • Du må være ektefelle, samboer eller forsørget barn av en diplomat eller NATO-personell.
  • Du må være tilmeldt og akseptert av Det norske utenriksdepartementet eller Det norske forsvarsdepartementet.