Militærpersonell


Viss du er militærpersonell som tilhøyrer ein medlemsstat i NATO, eller viss du er militært eller sivilt personell i den amerikanske styrken, treng du ikkje opphaldsløyve. 

Du må ha fått ei stadfesting på status frå det norske forsvarsdepartementet. 

Du kan ikkje ta deg anna arbeid i Noreg.