Militærpersonell


Hvis du er militærpersonell som tilhører en medlemsstat i NATO, eller hvis du er militært eller sivilt personell i den amerikanske styrken, trenger du ikke oppholdstillatelse. 

Du må ha fått en bekreftelse på status fra det norske forsvarsdepartementet. 

Du kan ikke ta deg annet arbeid i Norge.