NATO-personell


Dersom du skal arbeide eller gjere eit oppdrag for NATO, treng du ikkje opphaldsløyve.

Du må vere tilmeld og akseptert av Det norske forsvarsdepartementet. 

Du kan ikkje ta deg anna arbeid i Noreg.