NATO-personell


Hvis du skal arbeide eller gjøre oppdrag for NATO, trenger du ikke oppholdstillatelse.

Du må være tilmeldt og akseptert av Det norske forsvarsdepartementet. 

Du kan ikke ta deg annet arbeid i Norge.