Offshore-arbeider


NB! Noen personer trenger ikke oppholdstillatelse for å jobbe offshore 

Dette gjelder deg hvis du fyller disse kravene:

  • Du skal arbeide på en norsk eller utenlandsk flyttbar innretning på den norske kontinentalsokkelen.
  • Innretningen kan ikke være i en fast produksjonsfase eller knyttet til en fast plattform.
  • Arbeidsgiveren din må melde fra til politiet før du reiser inn i Norge og du må melde deg hos politiet senest én uke etter at du har reist inn i Schengenområdet, før du begynner å jobbe.
  • Reiser du ut av Norge, kan du bare reise inn igjen dersom din samlede oppholdstid i Schengenlandene ikke overstiger 90 dager i løpet av en periode på seks måneder.