Skal søke Faglært


Hvis du har fullført høyere utdanning eller fullført fagutdanning, kan du søke om oppholdstillatelse som faglært. Du må vanligvis allerede ha fått tilbud om jobb eller ha eget firma.  
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Hva slags type arbeid skal du gjøre?

  • Faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge

  • Ansatt i internasjonalt selskap som skal på oppdrag til den norske delen av selskapet

  • Ansatt i et selskap i utlandet som skal ha et oppdrag i Norge

  • Offshore-arbeider

  • Idrettsutøver eller trener

  • Nasjonalitetskokk

  • Religiøs leder/lærer

  • Selvstendig næringsdrivende med firma i Norge

  • Selvstendig næringsdrivende med firma i utlandet

behandlingstid

Saksbehandlingstider

Sjekk hvor lang tid UDI bruker på å behandle søknader om oppholdstillatelse for å arbeide.