Fjernarbeid i Norge


Hvis du skal utføre fjernarbeid i Norge, må du vanligvis ha en oppholdstillatelse som gir deg rett til å drive fjernarbeid i Norge.

Publisert: 30.06.2022

Alle utlendinger som skal arbeide i Norge som ikke er EU/EØS-borgere må ha en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide i Norge. Dette gjelder i utgangspunktet også for fjernarbeid når du er i Norge.

Fjernarbeid er når du fra et hotell, et hjem eller lignende jobber for en norsk eller utenlandsk arbeidsgiver, eller med næringsvirksomhet i Norge eller utlandet.  

Det betyr for eksempel at du vanligvis ikke kan jobbe for arbeidsgiveren din i hjemlandet mens du er i Norge på besøk eller ferie.

Hvis du er på besøk i Norge, kan du likevel utføre noe fjernarbeid for arbeidsgiveren din i utlandet eller i forbindelse med din egen næringsvirksomhet i utlandet. Du kan for eksempel sjekke og besvare e-poster, ta telefoner og delta i digitale møter. Det er en forutsetning at fjernarbeidet ikke er hovedformålet med oppholdet ditt, og at fjernarbeidet ikke skaper verdier i Norge eller har tilknytning til Norge. Du kan ikke utføre fjernarbeid for en arbeidsgiver eller oppdragsgiver i Norge, og du kan heller ikke utføre fjernarbeid som en del av å drive næringsvirksomhet i Norge. 

Fant du det du lette etter?