Overvintre med båt i norsk hamn


Krav til søkjaren

  • Du må betale eit søknadsgebyr.
  • Du må oppgi namn på båten og ha ei stadfesting på båtplass i norsk hamn.
  • Du må ha nok pengar å leve for.

Rettar og plikter

  • Du kan ikkje jobbe mens du er i Noreg.
  • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med viss du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve.
  • Familiemedlemmene dine kan ikkje søkje om familieinnvandringsløyve for å bu med deg i Noreg.