Overvintre med båt i norsk havn


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må oppgi navn på båten og ha en bekreftelse på båtplass i norsk havn.
  • Du må ha nok penger å leve for.

Rettigheter og plikter

  • Du kan ikke jobbe mens du er i Norge.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.