Arbeidsferie for unge voksne fra Argentina


Argentinske statsborgere under 31 år kan få oppholdstillatelse for å ta lengre ferier og arbeide i Norge.

Krav til søkeren

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må være statsborger av Argentina. Det holder ikke at du er fast bosatt i Argentina.
 • Du må være bosatt i Argentina.
 • Du må ha fylt 18 år og kan ikke ha fylt 31 år når du søker.
 • Du må ha nok penger til å klare deg de tre første månedene i Norge. Dette kan være penger i banken og/eller et konkret tilbud om lønnet arbeid. Du må ha 

  12 537‬ kroner i måneden

  , altså 

  37 611 kroner for de første tre månedene

  .
 • Du kan ikke jobbe mer enn seks måneder for samme arbeidsgiver mens du er i Norge
 • Du må skrive under på at du vil tegne medisinsk forsikring og full sykehusforsikring før du reiser inn i Norge.
 • Du kan ikke få denne typen tillatelse hvis du skal studere i mer enn tre måneder. Da må du søke om oppholdstillatelse for studier.  

Rettigheter og plikter

 • Du kan jobbe mens du er i Norge, men ikke mer enn 6 måneder for samme arbeidsgiver.
 • Du kan få tillatelse for inntil ett år til sammen.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.