Deltaker fra Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)


Krav til arbeidstakeren

Krav til arbeidsforholdet

  • Du må være engasjert av en norsk samarbeidspartner til Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) (eksternt nettsted).
  • Du må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid for én arbeidsgiver.
  • Du må ha et sted å bo.
  • Du må få lønn i henhold til vedtektene til Norec. 
  • Lønnen du får må være nok til at du klarer deg i Norge og du må ha et sted å bo. Dersom du mottar lav lønn, må Norec dekke dine utgifter til kost, losji og hjemreise. 

Rettigheter og plikter

  • Hvis du skal bytte stilling eller arbeidsgiver må du søke om ny tillatelse.
  • Du kan få tillatelse for ett år av gangen, maksimalt fire år til sammen.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.