Kunstner, musiker eller artist


Du som skal jobbe i Norge i maksimalt 14 dager

Artister, kunstnere, musikere og deres hjelpepersonell trenger ikke oppholdstillatelse hvis de skal ha konserter/forestillinger i Norge i til sammen maksimalt 14 dager i løpet av et kalenderår. Du eller oppdragsgiveren din må gi skriftlig melding til politiet før du reiser inn til Norge. Du må sjekke om du trenger besøksvisum. 

Du som er britisk borger, ikke har arbeidsgiver i Norge og skal jobbe i Norge i opptil 90 dager

Britiske musikere, artister og deres hjelpepersonell som ikke har arbeidsgiver i Norge, trenger ikke oppholdstillatelse hvis de skal opptre, delta i konkurranser eller ha prøver i Norge i opptil 90 dager i en 180 dagers periode.

Du eller oppdragsgiveren din må gi skriftlig melding til politiet før du reiser inn til Norge.


Du som skal jobbe i Norge i mer enn 14 dager

Krav til arbeidstakeren

Krav til arbeidsforholdet

 • Du må ha et konkret tilbud om arbeid som artist, musiker, kunstner eller nødvendig hjelpepersonell som følger med.
 • Formålet med arbeidet må være å formidle kultur, for eksempel gjennom musikk, dans, teater eller sirkus.
 • Hovedregelen er at du må ha et tilbud om heltidsarbeid. Dette vil vanligvis si 37,5 time per uke. For musikere eller danseorkestre er det nok med 21 timer per uke.
 • Tilbudet om arbeid må være for et bestemt, sammenhengende tidsrom. Du kan ha en eller flere arbeidsgivere eller oppdragsgivere. Hvis du har perioder der du ikke har arbeid eller oppdrag, kan de ikke utgjøre mer enn 20 prosent av tiden du er i Norge.
 • Lønns- og arbeidsvilkårene kan ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge. Det vil si at du må få lønn etter tariffavtale for bransjen. Hvis det ikke finnes noen tariffavtale kan ikke lønnen din være dårligere enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe. For eksempel skal musikere, sirkusartister og deres nødvendige hjelpepersonell ha en lønn på minst 

  296 550 kroner i året før skatt

   og de som er engasjert av Kulturtanken, tidligere Rikskonsertene, har en egen rammeavtale (eksternt nettsted).
 • Hvis du er mellom 15 og 18 år, må du ha samtykke fra foreldrene dine eller andre som har foreldreansvar for deg. Barn under 15 år kan ikke få oppholdstillatelse etter disse reglene, men har mulighet til å søke om oppholdstillatelse etter reglene om familieinnvandring.

Rettigheter og plikter

 • Hvis du skal bytte stilling, oppdrag eller arbeidsgiver må du søke om ny oppholdstillatelse.
 • Du kan få tillatelse for maksimalt ett år av gangen. Du må ha vært ute av Norge i tre måneder før du kan få ny tillatelse.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.