Mediepersonell som skal på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon i over tre måneder


Krav til søkeren

  • Du må betale et søknadsgebyr
  • Du må være ansatt i, eller på oppdrag for, en utenlandsk medieinstitusjon.
  • Du må ha et sted å bo i Norge.

Rettigheter og plikter

  • Du kan få tillatelse for maksimalt to år av gangen.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.