Familier med barn under 18 år


Hvem kan søke om assistert retur?

 • barnefamilier som har fått avslag på søknaden om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • barnefamilier som venter på svar på søknaden om beskyttelse (asyl)
 • barnefamilier som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke tidligere har vært registret med sak i UDI

Ikke alle vil få ja på søknaden sin. Dere kan kontakte IOM for råd (eksternt nettsted).

Hva slags støtte kan dere få?

 • flybillett til hjemlandet
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter. Dere må samarbeide om dette 
 • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM) i Norge
 • hjelp til å planlegge reisen
 • økonomisk tilskudd for hvert familiemedlem som reiser   

Økonomisk tilskudd

For å få mest mulig økonomisk tilskudd må du søke tidlig.

 • Hvis dere søker før utreisefristen deres går ut, eller før dere får en utreisefrist, får dere 15 000 kroner per voksen og 25 000 kroner per barn som var under 18 år da dere søkte assistert retur.
 • Hvis dere søker etter utreisefristen deres går ut, får dere 5 000 kroner per voksen og 5 000 kroner per barn som var under 18 år da dere søkte assistert retur.

Hva vil skje når dere skal reise?

 • Dere får vite på forhånd når dere skal dra, og dere reiser sammen som vanlige passasjerer på et rutefly.
 • Dere kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger.
 • Dere får som regel transport helt fram til hjemstedet deres. 

Hva må dere gjøre for å søke? 

 • Dere må opprette dere en brukerkonto og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • Dere må fylle ut ett skjema for hver person, også for barn. Dere kan bruke den samme brukerkontoen. 
 • IOM, asylmottaket dere bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe dere med å søke.
 • Vanligvis må begge foreldrene og de av barna deres under 18 år som er i Norge søke samtidig. Kontakt IOM eller UDI for råd hvis ikke alle skal søke.
Gå til søknadsskjema

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.