Enslig mindreårig


Hvem kan søke om assistert retur?

 • du som har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold.
 • du som venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl).
 • du som har lovlig opphold i Norge til du er 18 år.

Hva slags støtte får du?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe reisedokumenter
 • 42 000 kroner i kontanter. Du får 12 000 kroner når du kommer til Afghanistan, 10 000 kroner etter to måneder, 10 000 kroner etter fire måneder og de siste 10 000 kronene etter seks måneder.
 • 10 000 kroner i kontanter til omsorgspersoner i Afghanistan dersom de samarbeider om retur
 • 2 000 kroner når du kommer til Kabul som du kan bruke på midlertidig overnatting og eventuelt transport videre i Afghanistan

Hva må du gjøre før du reiser?

 • I søknadsskjemaet må du si hvem du skal bo hos og hvor de bor.
 • Familien din må bekrefte at de vil ta deg imot når du kommer.
 • Du må lage en plan for hvordan du vil bruke støtten din. UDI må godkjenne denne planen.

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får på forhånd vite når du skal dra, og du får hjelp til å reise til flyplassen i Oslo.
 • Du blir fulgt fra Oslo til Kabul, der du møter familien din.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.