Voksen


Hvem kan søke om assistert retur?

 • du som har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • du som venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
 • du som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke er registrert med en sak i UDI

Ikke alle som søker vil få ja på søknaden sin.

Hva slags støtte får du?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter. Du må samarbeide om dette 
 • hjelp til å planlegge reisen
 • økonomisk tilskudd

Økonomisk tilskudd

For å få mest mulig i økonomisk tilskudd, må du søke tidlig.

 • Hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du til sammen 15 000 kroner i kontanter som blir utbetalt av IOM. Du får 7 500 kroner når du kommer til Afghanistan og 7 500 kroner etter tre måneder.
 • Hvis du søker etter utreisefristen din går ut, får du til sammen 13 000 kroner i kontanter som blir utbetalt av IOM. Du får 6 500 kroner når du kommer til Afghanistan og 6 500 kroner etter tre måneder.

I tillegg får du 2 000 kroner når du kommer til Kabul som du kan bruke på midlertidig overnatting og eventuelt transport videre i Afghanistan

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får vite på forhånd når du skal dra, og du reiser som vanlig passasjer på et rutefly.
 • Du kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

Du kan få hjelp til reintegrering

I tillegg til assistert retur med IOM, så har du som har returnert tilbud om et individuelt tilpasset reintegreringsprogram med organisasjonen Seefar. I utgangspunktet har alle afghanske søkere i alle aldre tilbud om dette.

Dersom du skal returnere til Afghanistan og ikke kan benytte deg av tilbudet selv, på grunn av for eksempel begrensede skrive- eller leseferdigheter eller kvinnens rolle i samfunnet, kan Seefar vurdere å tilby programmet til et annet familiemedlem i stedet. Her kan du lese mer om Seefars reintegreringsprogram og finne kontaktinformasjonen deres. (pdf, 382 kB)

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.