Sårbare voksne


Du kan få støtte som sårbar hvis du:

 • er ung voksen i alderen 18–23 år som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker 
 • er mulig offer for menneskehandel 
 • er offer for vold, tvang eller utnytting
 • har spesielle medisinske behov
 • er en enslig person over 60 år

Hva slags støtte kan du få?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter. Du må samarbeide om dette 
 • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM) i Norge og i hjemlandet
 • hjelp til å planlegge reisen
 • oppfølging i inntil 12 måneder etter at du har kommet tilbake til hjemlandet ditt

For å få mest mulig i økonomisk tilskudd, må du søke tidlig. 

 • hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du 15 000 kroner
 • hvis du søker etter utreisefristen  din går ut, får du 5 000 kroner.
 • økonomisk tilskudd på inntil 22 000 kroner i tjenester til for eksempel bolig, utdanning, bedriftsetablering, arbeidstrening, medisiner, mat og klær
 • du kan be om å få reise sammen med en ansatt i IOM, en ansatt i helsevesenet, eller en venn hvis du ikke kan eller vil reise alene

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får vite på forhånd når du skal dra, og du reiser som vanlig passasjer på et rutefly.
 • Du kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger.
 • Du får som regel transport helt fram til hjemstedet ditt.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.