Personer i Norge kan levere søknad om familieinnvandring på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Gaza


Familiemedlemmer (referansepersoner) kan nå levere søknad om familieinnvandring i Norge, på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Gaza.

Sikkerhetssituasjonen i Gaza gjør at personer som oppholder seg der ikke har mulighet til å møte personlig ved søknadssenter underlagt den norske ambassaden i Amman, som har ansvaret for å ta imot søknader fra personer fra de palestinske områdene. 

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Gaza og at det er vanskelig å reise ut av Gaza nå, vil det midlertidig være mulig for et familiemedlem i Norge (referansepersonen) å fremme søknad om familieinnvandring på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Gaza. Ordningen vil gjelde til det igjen er mulig for palestinere i Gaza å fremme søknad om familieinnvandring på ordinær måte med personlig oppmøte.

Det er ingen endringer i reglene for hvem som kan få innvilget familieinnvandring eller hvilke unntak som kan gjøres fra de ordinære reglene. De som vanligvis søker om familieinnvandring, er ektefelle eller barn av en som allerede bor i Norge. Andre eksempler er foreldre som har mindreårige barn i Norge, eller mindreårige helsøsken til personer som bor i Norge.

Hvis en forelder søker om 9 måneders oppholdstillatelse for å besøke barn i Norge, så må vi vurdere om forelderen kommer til å returnere til hjemlandet etter besøket. På grunn av situasjonen i Gaza skal det svært mye til for at vi skal vurdere at forelderen kommer til å returnere til Gaza etter besøket. De søknadene vi har hatt frem til nå har blitt avslått.

Voksne søsken, tanter/onkler, besteforeldre, nevøer/nieser, fettere/kusiner eller andre fjernere slektninger kan ikke få familieinnvandring til Norge.

Den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Gaza gir ikke grunnlag for unntak fra de ordinære reglene for familieinnvandring. 

Personer som får innvilget en oppholdstillatelse etter å ha fremmet en søknad om familieinnvandring etter denne midlertidige ordningen, kan ikke forvente å få bistand fra norske myndigheter til assistert utreise fra Gaza.

Palestinere som oppholder seg utenfor Gaza er ikke omfattet av retningslinjen. Søknader fremmet på vegne av disse fra Norge vil normalt bli avslått på formelt grunnlag. Palestinere som oppholder seg utenfor Gaza må søke på ordinær måte ved å levere dokumenter ved personlig oppmøte hos et VFS søknadssenter i oppholdslandet. 

Slik søker du i Norge på vegne av familiemedlemmet ditt i Gaza

  1. Fyll ut søknadsskjemaet på nett (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) og betal gebyret. Når du fyller ut søknaden, så må du velge politidistriktet ditt i Norge som oppmøtested. Resten av søknaden fyller du ut med personalia og annen informasjon om søkeren (familiemedlemmet) i Gaza. Du skal ikke booke time for oppmøte hos politiet i Norge for å levere søknaden. Politiet vil kontakte deg. 
  2. Vent til politiet har registrert saken og kontaktet deg for å etterspørre dokumentasjon på sjekklisten.
  3. Last opp all nødvendig dokumentasjon via UDIs nettsider. Det er viktig at du sørger for at dokumentene du har lastet opp er lette å lese. Det vil spare tid i saksbehandlingen vår. UDI kan ved behov be om at originale dokumenter vises frem på et senere tidspunkt i saksbehandlingen. 

Søknaden regnes som levert først når du har lastet opp nødvendig dokumentasjon. Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon vil kunne ta lenger tid å behandle og vil bli avslått dersom relasjon og identitet ikke sannsynliggjøres.

Selv om søknaden er levert fra Norge, vil vi vurdere søknaden på vanlig måte. Det betyr at vi vil kunne be om at familiemedlemmet i Gaza eller referansepersonen i Norge møter opp til intervju eller DNA-testing på et senere tidspunkt. Vi vil behandle søknadene så raskt som mulig, men situasjonen i Gaza og det at UDI har behov for å gjøre nødvendige undersøkelser i forbindelse med saksbehandlingen, kan innebære at det kan være lang ventetid for søknadene.

Hvis du allerede har sendt søknad om familieinnvandring elektronisk til ambassaden i Amman, men familiemedlemmet ikke får reist ut av Gaza for å levere søknaden, kan dere søke på nytt fra Norge. Dere må da kontakte ambassaden i Amman og be om refundering av søknadsgebyret. Deretter må dere fylle ut og betale for en ny søknad. 

Ved innvilgelse av oppholdstillatelse må familiemedlemmet ditt møte personlig for å få utstedt visum til Norge

Det er referansepersonen i Norge som mottar svar på søknaden om familieinnvandring, og referansepersonen skal, såfremt det er mulig, gi beskjed til familiemedlemmet i Gaza. UDI sender også svar på søknaden til ambassaden i Amman. 

Dersom søknad om familieinnvandring innvilges, må familiemedlemmet ditt senere møte personlig ved et søknadssenter underlagt den norske ambassaden i Amman for å få utstedt visum til Norge. For tiden er følgende søknadssentre aktuelle:

Når du som er i Norge (referansepersonen) fyller ut søknadsskjemaet på nett, må du oppgi kontaktinformasjon til familiemedlemmet ditt i Gaza slik at UDI/ambassaden i Amman kan komme i kontakt med familiemedlemmet. 

Fant du det du lette etter?