Barn under 18 som har helsøsken i Norge


Krav til søkeren

  • Du må være under 18 år.
  • Du kan ikke ha foreldre eller andre omsorgspersoner i hjemlandet eller der du bor.

Krav til referansepersonen

Krav til godkjenning fra barnevernet

  • Du må som regel godkjennes som omsorgsperson av norske barnevernsmyndigheter