Skal søke opphold etter Brexit-regelverket fra Norge


Hvis du er britisk borger som hadde opphold i Norge ved utløpet av 31. desember 2020 eller familiemedlem til en slik person, har du fortsatt rett til opphold i Norge.

For å bevare retten til opphold i Norge må du søke om en brexit-tillatelse. Søknadsfristen var 31. desember 2021. Barn født eller adoptert etter 31. desember 2020, og barn født etter fristen 31. desember 2021, gjelder det ingen søknadsfrist for. Hvis du ikke har søkt, kan du fremdeles søke hvis det foreligger spesielle grunner som gjorde at du ikke fikk søkt før fristen. Hvis du søker nå, må du redegjøre for hvorfor du ikke søkte innen fristen. Deretter vil UDI vurdere om vi tar saken til behandling eller ikke basert på forklaringen din.

Velg situasjonen som gjelder for deg

  • Britisk borger som bor i Norge og har oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket

  • Familiemedlem til britisk borger

  • Britisk borger eller familiemedlem av britisk borger med varig oppholdsrett

  • Grensearbeider og familiemedlem av grensearbeider

  • Britisk borger med midlertidig oppholdstillatelse

Fant du det du lette etter?