Britisk borger som er i Norge som utsendt arbeidstaker


Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et britisk firma må du søke om en oppholdstillatelse som faglært for å få lov til å arbeide i Norge etter 31. desember 2020. For å søke om arbeidstillatelse som faglært må du betale et gebyr (dette er en ordinær søknad og ikke opphold etter brexit-regelverket).

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et firma i et annet EU/EØS-land, kan du fortsette å jobbe i henhold til EU/EØS-regelverket. Hvis du skal være i Norge i mer enn tre måneder, må du søke om et oppholdskort.