Familiemedlem til britisk borger


Dersom du har bodd i Norge i mer enn fem år kan det hende du fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse. Se punktet “Britisk borger eller familiemedlem av britisk borger med varig oppholdsrett”.

Krav til søkeren

 • Du er familiemedlem til britisk borger som er bosatt og hadde opphold i Norge per 31. desember 2020.
 • Dere hadde en etablert relasjon før 31. desember 2020. 
 • Ektefeller, samboere, barn samt forsørgede foreldre og besteforeldre trenger ikke å være bosatt i Norge ved utløpet av 31. desember 2020. Andre familiemedlemmer må være bosatt i Norge innen denne datoen.
 • Du må være blant de følgende familiemedlemmene av den britiske borgeren:


  Hvis den britiske borgeren er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller har tilstrekkelig midler til å forsørge deg kan du være:

  • ektefelle eller registrert partner.
  • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år ved utløpet av 31. desember 2020. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før. Barnet må være unnfanget ved utløpet av 31. desember 2020.
  • forlovet. Dere må ha planer om gifte dere i løpet av de neste 6 månedene. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • barn, barnebarn og oldebarn under 21 år.
  • barn, barnebarn og oldebarn over 21 år som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
  • foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
  • fosterbarn som er under 18 år. Du må være et etablert medlem av familien og ha en bekreftelse fra myndighetene i hjemlandet på at du kan bosette deg i Norge. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • helsøsken under 18 år uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Norske barnevernsmyndigheter må som regel ha godkjent familiemedlemmet ditt som omsorgsperson. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • pleietrengende familiemedlem med alvorlige helseproblemer. Familiemedlemmet i Norge må være den eneste som kan gi deg pleie og omsorg. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • forsørget familiemedlem. Du må enten være avhengig av eller tilhøre husstanden til familiemedlemmet i Norge 

  Hvis den britiske borgeren er student kan du være:

  • ektefelle eller registrert partner.
  • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år ved utløpet av 31. desember 2020. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før. Barnet må være unnfanget ved utløpet av 31. desember 2020.
  • barn under 21 år.

Slik søker du

1. Samle dokumentene du trenger

Du må dokumentere situasjonen du er i når du søker om opphold. Hvilke dokumenter du må levere sammen med søknaden din kommer an på situasjonen som gjelder for deg og om du allerede er registrert i Norge. Noen må bare identifisere seg, mens andre må levere flere andre dokumenter. Du vil få en personlig tilpasset sjekkliste etter at du har fylt ut søknadsskjemaet. Noen eksempler på dokumenter vi kan be deg om å levere:

  • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
  • dokumentasjon på familieforholdet
  • dokumentasjon på at den britiske borgeren du er familiemedlem av har lovlig opphold og var bosatt i Norge innen 31. desember 2020 og på hvilket grunnlag personen har opphold (arbeidstaker, næringsdrivende, egne midler eller student)
  • hvis du er under 18 år og bare en av foreldrene dine skal bo i Norge må dere dokumentere med samtykke fra den andre forelderen eller med rettsavgjørelse på at forelderen i Norge har foreldreansvaret alene.

2. Fyll ut søknadsskjema

3. Send inn dokumenter og legitimer deg hos politiet

De aller fleste som søker behøver ikke å levere inn dokumenter, de skal kun møte hos politiet for å legitimere seg. Noen søkere må levere inn dokumenter. Disse dokumentene skal lastes opp digitalt. 

Etter at du har levert søknaden får du en kvittering på e-post med et sammendrag av søknaden din. Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din vil det være en liste over hvilke dokumenter du skal sende inn i sammendraget. Hvis du kun skal legitimere deg vil det stå i sammendraget at du kun skal levere identitetspapirer. Dette innebærer at du skal fremvise pass eller nasjonalt ID-kort hos politiet.  

Hvis du kun skal legitimere deg
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du kun skal levere identitetspapirer, skal du ikke gjøre noe nå. Politiet vil etter en tid sende deg en e-post som bekrefter at de har opprettet sak. Etter at politiet har fattet vedtak om oppholdstillatelse vil du få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed. Politikontorene har ulik kapasitet og det vil derfor kunne variere hvor lett det er å finne ledige timer når du har fått beskjed om at du skal bestille.

Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du skal levere dokumenter med søknaden, vil politiet sende deg en e-post en tid etter at du sendte inn søknaden. I e-posten vil du bli bedt om å laste opp dokumentene dine elektronisk samt få informasjon om hvordan du gjør dette. Du skal ikke sende inn dokumenter før politiet tar kontakt med deg. Det kan ta noe tid før du mottar e-post fra politiet.

Etter du har lastet opp dokumentene vil du etter hvert få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time hos politiet for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed, og du kan ikke møte hos politiet uten avtale.