Grensearbeider og familiemedlem av grensearbeider


Hvis du er britisk borger som jobbet i Norge ved utløpet av 31. desember 2020 og er bosatt i utlandet vil du fortsatt kunne jobbe i Norge, men du må søke om oppholdstillatelse. Det samme gjelder hvis du er familiemedlem av en britisk grensearbeider.

For å få tillatelse som grensearbeider må du ha en arbeidsgiver i Norge. Dersom arbeidsgiveren din er fra et land utenfor Norge, se informasjon under «Britisk borger som er utsendt arbeidstaker».

Hvis du skal søke om fornyet tillatelse som grensearbeider, skal du også bruke søknadsskjemaet under.

Krav til søkeren

 • Du er grensearbeider som har påbegynt arbeidsforhold eller næringsvirksomhet i Norge ved utløpet av 31. desember 2020, eller
 • Du er familiemedlem til en britisk grensearbeider som oppfyller vilkåret gitt over.
 • Du bor i utlandet.

Slik søker du

1. Samle dokumentene du trenger

Du må dokumentere situasjonen du er i når du søker om opphold. Hvilke dokumenter du må levere sammen med søknaden din kommer an på situasjonen som gjelder for deg og om du allerede er registrert i Norge. Noen må bare identifisere seg, mens andre må levere flere andre dokumenter. Du vil få en personlig tilpasset sjekkliste etter at du har fylt ut søknadsskjemaet. Noen eksempler på dokumenter vi kan be deg om å levere:

  • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
  • arbeidstaker må dokumentere et løpende arbeidsforhold som er påbegynt ved utløpet av 31.desember 2020
  • selvstendig næringsdrivende må dokumentere at de har påbegynt næringsvirksomhet ved utløpet av 31.desember 2020
  • familiemedlemmer må dokumentere familierelasjonen til den britiske borgeren

2. Fyll ut søknadsskjema

3. Send inn dokumenter og legitimer deg hos politiet

De aller fleste som søker behøver ikke å levere inn dokumenter, de skal kun møte hos politiet for å legitimere seg. Noen søkere må levere inn dokumenter. Disse dokumentene skal lastes opp digitalt. 

Etter at du har levert søknaden får du en kvittering på e-post med et sammendrag av søknaden din. Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din vil det være en liste over hvilke dokumenter du skal sende inn i sammendraget. Hvis du kun skal legitimere deg vil det stå i sammendraget at du kun skal levere identitetspapirer. Dette innebærer at du skal fremvise pass eller nasjonalt ID-kort hos politiet.  

Hvis du kun skal legitimere deg
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du kun skal levere identitetspapirer, skal du ikke gjøre noe nå. Politiet vil etter en tid sende deg en e-post som bekrefter at de har opprettet sak. Etter at politiet har fattet vedtak om oppholdstillatelse vil du få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed. Politikontorene har ulik kapasitet og det vil derfor kunne variere hvor lett det er å finne ledige timer når du har fått beskjed om at du skal bestille.

Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du skal levere dokumenter med søknaden, vil politiet sende deg en e-post en tid etter at du sendte inn søknaden. I e-posten vil du bli bedt om å laste opp dokumentene dine elektronisk samt få informasjon om hvordan du gjør dette. Du skal ikke sende inn dokumenter før politiet tar kontakt med deg. Det kan ta noe tid før du mottar e-post fra politiet.

Etter du har lastet opp dokumentene vil du etter hvert få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time hos politiet for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed, og du kan ikke møte hos politiet uten avtale.