Familiemedlem av en britisk borger som skal søke fra utlandet


Krav til søkeren

 • Du er familiemedlem til britisk borger som er bosatt og hadde opphold i Norge per 31. desember 2020.
 • Dere hadde en etablert relasjon før 31. desember 2020. 
 • Ektefeller, samboere, barn samt forsørgede foreldre og besteforelde trenger ikke å være bosatt i Norge ved utløpet av 31. desember 2020.
 • Andre familiemedlemmer må være bosatt i Norge innen denne datoen.
 • Du må være blant de følgende familiemedlemmene av den britiske borgeren:


  Hvis den britiske borgeren er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller har tilstrekkelig midler til å forsørge deg kan du være:

  • ektefelle eller registrert partner.
  • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år ved utløpet av 31. desember 2020. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før. Barnet må være unnfanget ved utløpet av 31. desember 2020.
  • forlovet. Dere må ha planer om gifte dere i løpet av de neste 6 månedene. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • barn, barnebarn og oldebarn under 21 år.
  • barn, barnebarn og oldebarn over 21 år som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
  • foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
  • fosterbarn som er under 18 år. Du må være et etablert medlem av familien og ha en bekreftelse fra myndighetene i hjemlandet på at du kan bosette deg i Norge. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • helsøsken under 18 år uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Norske barnevernsmyndigheter må som regel ha godkjent familiemedlemmet ditt som omsorgsperson. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • pleietrengende familiemedlem med alvorlige helseproblemer. Familiemedlemmet i Norge må være den eneste som kan gi deg pleie og omsorg. Du må ha helseforsikring som dekker alle risikoer.
  • forsørget familiemedlem. Du må enten være avhengig av eller tilhøre husstanden til familiemedlemmet i Norge 

  Hvis den britiske borgeren er student kan du være:

  • ektefelle eller registrert partner.
  • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år ved utløpet av 31. desember 2020. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før. Barnet må være unnfanget ved utløpet av 31. desember 2020.
  • barn under 21 år.