Krav, rettigheter og plikter


Krav

 • Du er ansatt i et selskap i et EU/EØS-land som
  • har kontrakt med et norsk firma om å gjøre et midlertidig oppdrag i Norge eller,
  • skal etablere seg i Norge.
 • Du må ha lovlig opphold i det EU/EØS-landet arbeidsgiveren din er etablert i. 
 • Firmaet du er ansatt i har et midlertidig oppdrag i Norge. Det vi si at oppdraget har begrenset varighet, og oppdraget ikke er nødvendig for daglig drift hos den norske oppdragsgiveren.
 • Hvis firmaet du jobber i skal etablere seg i Norge, må du ha en lederstilling eller spesiell kompetanse som er avgjørende for at firmaet skal kunne etablere seg her.

 Rettigheter og plikter 

 • Du kan få oppholdskort for ett år av gangen.
 • Hvis du skal jobbe i Norge i mer enn ett år, må du søke om å fornye kortet før det går ut. Du søker på samme måte som første gang.
 • Du kan ikke ta med deg familien din til Norge og du kan ikke få varig oppholdsrett.