Tidligere norsk statsborger under 12 år som har norsk mor eller far eller søker sammen med en forelder


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap.

Hvis du eller barnet ditt ikke har oppholdstillatelse må dere søke om det for å kunne bo i Norge. Det vanligste er å søke om familiegjenforening.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Du må ha oppholdt deg i Norge sammenhengende de siste to årene med tillatelser av minst ett års varighet (gjelder hvis du er over to år).
  • Det betyr at du ikke kan ha reist mer enn to måneder til utlandet per kalenderår i løpet av de siste to årene. 
  • Du kan heller ikke ha vært uten gyldig tillatelse i mer enn to måneder til sammen i løpet av de siste to årene fra når vi fatter vedtak i saken din.
  • Er du under to år når du søker, er det ikke noe krav om oppholdstid, men du må ha søkt om eller ha en oppholdstillatelse før vi fatter vedtak i saken din.
  • Les mer om hvordan du kan beregne hvor lang oppholdstid du har.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.

Unntak fra kravene

 • Hvis du fikk feilinformasjon fra norske myndigheter, og var i god tro om at du eller ditt barn ikke ville miste norsk statsborgerskap, kan det hende at du kan få unntak fra kravene over.