Tidligere norsk statsborger under 12 år med norsk mor eller far eller som søker sammen med en forelder


Hvis du har oppholdsrett som EU/EØS-borger i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Du må fylle kravene til registrering både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Du må ha oppholdt deg i Norge sammenhengende de siste to årene med oppholdsrett (gjelder hvis du er over to år når du søker).
  • Oppholdet må være sammenhengende de siste to årene. Det betyr at du ikke kan ha reist mer enn to måneder til utlandet per kalenderår i løpet av de siste to årene før vi fatter vedtak i saken din. 
  • Hvis du er under to år når du søker, er det ikke noe krav om oppholdstid, men du må ha registrert deg hos politiet før vi fatter vedtak i saken din.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.

Unntak fra kravene

 • Hvis du fikk feilinformasjon fra norske myndigheter, og var i god tro om at du eller ditt barn ikke ville miste norsk statsborgerskap, kan det hende at du kan få unntak fra kravene over.