Krav for å få tilbake norsk statsborgerskap


Dette må du sjekke at er i orden før du begynner søknadsprosessen

 • Du må tidligere ha vært norsk statsborger. Hvis du er usikker på om du ble norsk statsborger fordi moren eller faren din var norsk, kan du sjekke dette i vår guide. Dersom du tidligere har fått tilsagn om norsk statsborgerskap med krav om å løse deg fra ditt opprinnelige statsborgerskap, og deretter fikk avslag på søknad om statsborgerskap fordi du ikke løste deg fra det, har du ikke vært norsk statsborger. Da må du søke om norsk statsborgerskap på nytt.
 • Du må ha mistet det norske statsborgerskapet ditt av en av disse grunnene
  • du ble borger av et annet land før 1. januar 2020, eller
  • du ble norsk statsborger etter å ha søkt om det, men du sa ikke fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt innen fristen du fikk fra UDI. Hvis dette gjelder deg, har du fått et vedtak fra UDI.
 • Du kan ikke ha mistet det norske statsborgerskapet fordi du ikke bodde lenge nok i Norge før du fylte 22 år. Hvis du er usikker på om du mistet statsborgerskapet ditt av denne grunnen, kan du sjekke dette i vår guide.
 • Hvis du mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du ble statsborger av et annet land, må du sørge for at dette er registrert i det norske folkeregisteret. Hvis det ikke allerede er registrert at du ble statsborger av et annet land, må du sende et brev til Folkeregisteret der du ber om dette (eksternt nettsted), og legger ved dokumentasjon på når og hvordan du ble statsborger av et annet land. Dersom du er usikker på om dette er registrert, må du sjekke med Folkeregisteret (eksternt nettsted). Dette må være riktig registrert før du leverer melding om statsborgerskap.

Krav for å få tilbake norsk statsborgerskap

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må ha klarlagt identiteten din. Det er som hovedregel et krav at du har lagt frem pass.
 • Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen seks måneder før du fylte 22 år. Dette kan være fordelt på flere kortere opphold/ferier.
 • Hvis du har fylt 15 år: I perioden siden du mistet det norske statsborgerskapet ditt, kan du ikke være:
  • siktet eller tiltalt for et forhold som kan føre til fengselsstraff, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Norge eller utlandet,
  • dømt til fengselsstraff, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Norge eller i utlandet,  eller
  • dømt for visse typer alvorlige forbrytelser slik som terror, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. 
 • Hvis du har fylt 15 år:  Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen meldingen. Du må selv bestille politiattesten og sende denne til UDI. Du bestiller en slik attest på politiets nettsider her (eksternt nettsted). Velg «Statsborgerskap» under «Kategori», og «Melding om gjenerverv av norsk statsborgerskap» under «Formål». Hvis politiattesten viser at du er siktet, tiltalt eller dømt for et straffbart forhold, kan du ikke levere melding om å få tilbake norsk statsborgerskap. Hvis du bor i Norge, kan du i stedet levere en søknad.

Ønsker du å ha flere statsborgerskap?

 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.