Idrettsutøvere


Hvis du er idrettsutøver og skal delta i et stort internasjonalt mesterskap, kan du få unntak fra kravet om åtte års oppholdstid hvis du skal representere Norge og det er avgjørende for din deltakelse i mesterskapet at du er norsk statsborger. Det er likevel et krav at du har hatt seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene. 

For å få unntak må du legge ved dokumentasjon som viser at du skal delta i et slikt mesterskap, at du skal representere Norge og at du kun kan delta som norsk borger.